here you can look here are crafted following those authentic ones closely.


Doc. JUDr. Martin Vlček CSc.
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy ukončil v roce 1971. Po ukončení studia byl mj. dlouhodobě vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva ČSAV, od roku 1991 provozuje samostatnou advokátní praxi, ve které se zaměřuje na obchodní a občanské právo, komerční a korporační poradenství, nemovitosti, majetková vypořádání a v rámci autorského práva zvláště na právo informačních systémů a SW. Je autorem řady článků a knih, zejména z oblasti softwarového práva. Zastupuje před soudy převážně v oblasti obchodních a majetkových sporů včetně směnečných, ve správních řízení, je mj. soudem jmenovaným likvidátorem, zastupuje v insolvenčních řízeních atd.

JUDr. et MgA. Adéla Vlčková
Po maturitě na pražském Akademickém gymnáziu absolvovala v roce 2005 Literární akademii Josefa Škvoreckého (magistra umění) a v roce 2008 ukončila  studium na právnické fakultě ZČU (magistra práv); titul doktora práv získala v roce 2011. Má mediální a publikační praxi (články, krátce vedla Věstník Dilia, byla šéfredaktorkou českého a slovenského vydání časopisu Dental Tribune, v letech 2009-2012 šéfredaktorkou měsíčníku Právní rádce). Do kanceláře nastoupila nejprve jako asistentka, od srpna 2008 jako advokátní koncipient. Je s Vl. Smejkalem spoluautorkou publikace Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích (Linde Praha 2009).Nabídka oblíbených dámských náhrdelníků, jako jsou přívěsky, chokery a chain necklace. Nakupujte šperky z různých kovů a drahých kamenů pro každou příležitost

Koncipientskou praxí v kanceláři prošli od roku 1992: JUDr. Hana Bachrachova, Mgr. Vladimir Kus, JUDr. Zita Mickova, JUDr. Martin Piskula, JUDr. Lenka Sidlova, Mgr. Milan Sikola, JUDr. Bohumir Stedron, Mgr. Jakub Vyplel, JUDr. Renata Zaverkova a Mgr. Ivo Konejl.

Comments are closed.